21.108 Diaconaal noodfonds - € 400 per maand

 

In de gemeenten wordt maandelijks gecollecteerd voor de diaconie. Soms is er in de gemeente diaconale nood die niet gedekt kan worden vanuit de inkomsten van de diaconie. Daarom is er een bovenplaatselijk fonds, waarop in noodgevallen een beroep kan worden gedaan. De extra diaconale steun wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het uitdelen van voedselpakketten in de coronaperiode: geen werk in de zomer, betekent geen reserves in de winter.

Nog nodig voor dit project: € 4800

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 4800

Steun project