19.106 Excursie toerusting - € 800

Een keer per jaar organiseert de toeruster een excursie waar de mensen voor uitgenodigd worden die deelgenomen hebben aan de Bijbelschool of een cursus. Daarbij is het naast een stimulerende activiteit ook een mogelijkheid om de onderlinge band te verstevigen en nieuwe mensen (van een andere cursus) te leren kennen.

Nog nodig voor dit project: € 800

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 800

Steun project