19.109 Vertaling commentaar Matthew Henry - € 1.400 per maand

In 2009 is een begin gemaakt met de vertaling van het commentaar op de Bijbel van Matthew Henry. De vertaling is een inspannend en langdurig traject. In Albanië is grote behoefte aan een goed commentaar dat bijbels en pastoraal van aard is.

Nog nodig voor dit project: € 16800

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 16800

Steun project