Vrouwenwerk

In de gemeente van Delvinë, Durrës en Tepelenë krijgt vrouwenwerk nadrukkelijk de aandacht. In de Albanese cultuur is het belangrijk dat vrouwen elkaar ontmoeten rond Gods Woord. Dat gebeurt soms in het kerkgebouw, soms op ontspannen manier door een picknick in de natuur of een uitstapje. In 2023 is € 2.200 begroot voor deze activiteiten.

Opgehaald: € 2200/€ 2200