20.204 Onderzoek mogelijkheden vrouwen- en kinderwerk - € 500

Tijdens het tweede jaar van taal- en cultuurstudie van Hanneke Boer zullen de concrete mogelijkheden voor vrouwen- en kinderwerk in kaart worden gebracht. Dit project voorziet in de reis- en verblijfkosten die daarmee gemoeid zijn.

Opgehaald: € 500/€ 500