21.205 Visa en vergunningen - € 750

Om het zendingswerk in Cambodja te kunnen verrichten, moeten alle vergunningen, visa en registraties bij de overheid op orde zijn. Hiervoor is elk jaar opnieuw een bedrag nodig.

Nog nodig voor dit project: € 750

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 750

Steun project