20.321 Bezinnende gemeentedag Guayaquil - € 625

Eenmaal per jaar gaat de gemeente met haar leden en belijdeniscatechisanten naar een locatie buiten de stad Guayaquil om met elkaar door middel van bijbelstudie aan bezinning te doen. Naast dit educatieve motief is er ook het samenbindende motief. Het is goed om een moment uit de drukte van de stad te zijn om samen te luisteren naar Gods Woord, te bidden, te zingen en om als gemeente één te zijn.

Nog nodig voor dit project: € 518

Opgehaald: 17,12%/€ 107

Totaal nodig voor project: € 625

Steun project