20.320 Zondagsschoolwerk Guayaquil - € 90 per maand

Elke zondagmorgen komen er ongeveer 130 kinderen uit de buurt naar de zondagsschool. Om materiaal te subsidiëren en een kleine versnapering na afloop te kunnen geven, draagt ZGG bij in de kosten. Ook wordt één keer per jaar een week lang een vakantiebijbelclub georganiseerd. Ook dit wordt gezamenlijk door de eigen gemeente en ZGG bekostigd.

Opgehaald: € 1320/€ 1320