Christelijke publicaties

Het onderzoeken van Gods Woord geeft aanwijzingen voor een christelijk leven. In Guinee is daarnaast ook behoefte aan christelijke lectuur op het gebied van christelijk leven, praktische theologie, verschil tussen christendom en islam etcetera. ZGG stelt graag budget beschikbaar om in deze behoefte te voorzien. Hiermee krijgen bezoekers van de leeszaal in Boké en geïnteresseerden op de markt de kans om betrouwbare lectuur te lezen of te kopen.
Met behulp van lokale krachten wordt in Guinee gewerkt aan het vertalen van Franstalige christelijke boeken in het Soso of Mogofin. Soms zet ook het zendingsteam zich in voor het vertalen van belangrijke teksten.
Het vertalen, vormgeven en het drukken van dit materiaal brengen kosten met zich mee. De begroting zet er € 6.500 voor opzij. Alhoewel een klein deel van deze kosten wordt terugverdiend door de verkoop van boeken komt het merendeel toch voor rekening van ZGG.

Opgehaald: € 10250/€ 10250