19.704 Bijdrage in kosten kerkelijk bureau - € 300 per maand

Evenals de Gereformeerde Gemeenten heeft de NRC een kerkelijk bureau waar de administratie voor de kerk, haar programma’s (deputaatschappen), het kerkelijk archief enzovoorts worden verzorgd. Deze clustering van ondersteunende werkzaamheden is efficiënt, want de benodigde kennis, computers en andere faciliteiten worden zo optimaal benut. ZGG geeft een bijdrage voor de kosten voor dit kerkelijk bureau om de exploitatie sluitend te krijgen.

Nog nodig voor dit project: € 3100

Opgehaald: 13,89%/€ 500

Totaal nodig voor project: € 3600

Steun project