19.503 Vertaalwerk Una-Bijbel - € 1.150 per maand

Op Papoea houdt het echtpaar Kroneman zich specifiek bezig met de begeleiding van het bijbelvertaalwerk in het Una-gebied in het Oostelijk Bergland. De vertaling van het Una Nieuwe Testament is nu afgerond. Men is nu bezig met de vertaling van het Oude Testament. De kosten van dit project betreffen de inzet en de reiskosten van lokale vertaalteams en de uitgave van schriftgedeelten en leesmateriaal.

Nog nodig voor dit project: € 5900

Opgehaald: 57,25%/€ 7900

Totaal nodig voor project: € 13800

Steun project