19.505 Salarissen evangelisten op diverse posten - € 1.550 per maand

De GJRP heeft zelf ook wervingskracht. Vanuit de gevestigde gemeenten van de GJRP worden evangelisten uitgezonden om in nieuwe gebieden te gaan werken. Ze komen daar terecht in een vreemde omgeving met een andere taal, vaak ver bij hun familie vandaan. Deze evangelisten krijgen een salaris van de GJRP en reizen enkele keren per jaar naar huis en weer terug. Het gaat in totaal om ongeveer dertig evangelisten. ZGG verstrekt steun aan de GJRP voor dit werk. De voorjaarsactie van 2019 wordt er ook voor bestemd.

Nog nodig voor dit project: € 16100

Opgehaald: 13,44%/€ 2500

Totaal nodig voor project: € 18600

Steun project