19.506 Theologische kadervorming STTR - € 2.100 per maand

Op de hogere theologische school (STTR) in Wamena worden predikanten en godsdienstonderwijzers opgeleid. ZGG verleent een bijdrage aan de exploitatiekosten van de school. Hierbij valt te denken aan onder andere salarissen van docenten en noodzakelijke ‘kantoorkosten’.

Nog nodig voor dit project: € 12100

Opgehaald: 51,98%/€ 13100

Totaal nodig voor project: € 25200

Steun project