18.108 Jeugdwerk (tieners) Tepelenë - € 150 per maand

In Tepelenë komt elke dinsdag twee groepen tieners bij elkaar. Zij krijgen lessen uit de Bijbel en doen met elkaar verschillende (spel)activiteiten. Ook aan dit werk zijn kosten verbonden in de vorm van lesmateriaal, knutselwerkjes, consumpties en dergelijke. Ook wordt elk jaar een uitstapje georganiseerd waarbij, zo mogelijk, contacten worden gelegd met andere christenjongeren in Albanië. Daarnaast brengt de werving van tieners voor de club en activiteiten kosten met zich mee.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 1800

Totaal nodig voor project: € 1800

Steun project