18.117 Kleinschalig diaconaat in Delvinë - € 600

Via collecten draagt de gemeente de kosten van diaconale zorg. Voor specifieke noodsituaties springt ZGG op advies van het diaconaal comité soms bij.

Nog nodig voor dit project: € 600

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 600

Steun project