18.124 Huur gebouw samenkomsten Durrës - € 350 per maand

Om het evangelisatiewerk op de voor ZGG nieuwe post Durrës te ondersteunen, is een ruimte nodig waar men kan samenkomen en ook activiteiten kan ontplooien. Intussen is een zaal gevonden waar dit kan plaatsvinden.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 4200

Totaal nodig voor project: € 4200

Steun project