18.125 Onderhoud, gas en licht - € 100 per maand

Om het evangelisatiewerk in Durrës te ondersteunen, is een ruimte nodig waar men kan samenkomen en ook activiteiten kan ontplooien. Intussen is een zaal gevonden waar dit kan plaatsvinden.

Nog nodig voor dit project: € 1200

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 1200

Steun project