18.129 Vrouwenwerk Durrës - € 50 per maand

Iedere week komt er een groep vrouwen samen in het kerkcentrum in Durrës. Naast ontmoeting en creatieve activiteiten is er ook elke keer een bijbelstudie voor hen. We zijn er blij met hun betrokkenheid en openheid. Het Evangelie is voor de meesten van hen helemaal nieuw. Er is een trouwe opkomst en we zijn dankbaar dat we deze vrouwen met Gods woord kunnen bereiken. Om materiaal voor de bijbelstudie en voor de creatieve activiteiten aan te kunnen schaffen, is natuurlijk uw bijdrage hard nodig.

Nog nodig voor dit project: € 600

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 600

Steun project