18.130 Kleine noodhulp (diaconie) in Durrës - € 100

De materiële nood in Albanië is groot. Er komen verzoeken om hulp, omdat mensen zelf de middelen niet hebben. Dan moet u denken aan een bezoek aan een (tand)arts en hulp bij ziekte en rouw, dagelijkse levensbehoefte, zoals eten, drinken en warmte of kleine reparaties aan de woning.

Nog nodig voor dit project: € -200

Opgehaald: 300%/€ 300

Totaal nodig voor project: € 100

Steun project