18.130 Kleine noodhulp (diaconie) in Durrës - € 100

De materiele nood in Albanië is groot. Er komen verzoeken om hulp, omdat mensen zelf niet de middelen hebben. Dan moet u denken aan een bezoek aan een (tand)arts en hulp bij ziekte en rouw, dagelijkse levensbehoefte, zoals eten, drinken en warmte of kleine reparaties aan de woning.

Nog nodig voor dit project: € 100

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 100

Steun project