18.134 Jongerenkamp - € 850

In de zomer gaan de jongeren van de verschillende gemeenten samen op kamp. Het doel is dat zij Bijbels onderwijs krijgen en daarnaast ook elkaar leren kennen. Doordat we als leidinggevenden een hele week met hen optrekken, kunnen we hen ook het christelijke leven voorleven. Bijna alle jongeren komen uit een onchristelijke omgeving en weten niet hoe zij hun leven naar de Bijbel in kunnen richten.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 850

Totaal nodig voor project: € 850

Steun project