18.140 Ontwikkeling jeugdwerkmateriaal - € 6.700

Binnen de zendingsposten van ZGG én in andere kerken in Albanië is vraag naar lesmateriaal voor jeugdwerk. Er is op dit moment geen gereformeerd materiaal met een duidelijke leerlijn en opbouw.
Bijbels onderwijs (op gebied van Bijbel, leer, leven en kerk)  is belangrijk voor de toekomst van de kerk in Albanië. ZGG wil daar graag een rol in vervullen door in 2018 en 2019 materiaal te ontwikkelen en dit vervolgens te implementeren in de gemeenten en ter beschikking te stellen aan andere kerken. In 2018 is georiënteerd op bestaand materiaal buiten Albanië dat vertaald en zo nodig aanpast kan worden voor de kerken met gereformeerde identiteit in Albanië. De wens is dat de kinder- en jongerenwerkers nu én in de toekomst heel praktisch materiaal hebben dat ze zowel in het evangeliseren als in de gemeente kunnen gebruiken.

Nog nodig voor dit project: € 6700

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 6700

Steun project