18.601 Boeken schoolbibliotheek - € 850

In Indonesië hebben theologiestudenten vaak weinig toegang tot goed leesmateriaal. Daarom voorziet de schoolbibliotheek in een behoefte. Het geld is bestemd voor de aanschaf en vervanging van boeken in deze bibliotheek.

Nog nodig voor dit project: € -650

Opgehaald: 176,47%/€ 1500

Totaal nodig voor project: € 850

Steun project