18.204 Onderzoek mogelijkheden in Oddar Meanchey - € 1.000

Kosten voor verder onderzoek in de provincie Oddar Meanchey. Tijdens de taal- en cultuurstudie zullen de concrete mogelijkheden voor zendingswerk in het noorden van Cambodja verder in kaart worden gebracht. De reis- en verblijfkosten die daarmee gemoeid zijn, kunt u voor uw rekening nemen.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 1000

Totaal nodig voor project: € 1000

Steun project