18.307 Verzorgen evangelisatiebijeenkomsten - € 150 per maand

Op de zendingsposten zijn, naast de erediensten op zondag, met regelmaat bijeenkomsten die nog meer een evangeliserend karakter hebben. Op deze bijeenkomsten wordt vaak evangelisatiemateriaal uitgedeeld. Ook worden diverse bijeenkomsten besloten met een gezamenlijk moment waarbij iets wordt genuttigd. Het maandbedrag betreft de totale kosten van deze lokale bijeenkomsten.

Nog nodig voor dit project: € 1700

Opgehaald: 5,56%/€ 100

Totaal nodig voor project: € 1800

Steun project