18.308 Toerusting jeugdwerk en zondagsschoolleiders - € 1.800

Eens per jaar wordt een tweedaagse conferentie voor de leiders van de zondagsschool en de jeugdvereniging georganiseerd. Het gaat om bovenplaatselijke ontmoeting en toerusting van de leiders uit de drie gemeenten. Daarnaast worden er cursussen gegeven aan de leiders van het kinder- en jeugdwerk.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 1800

Totaal nodig voor project: € 1800

Steun project