18.314 Kleinschalig diaconaat (fonds) - € 300 per maand

Naast een aantal diaconale projecten die in samenwerking met de stichting Esteban worden uitgevoerd, treffen de zendingswerkers in hun dagelijkse praktijk ook veel kleinschalige en soms prangende nood aan. Het is goed om ook dan financiële middelen te hebben om in kleine dingen een helpende hand te bieden: een maaltijd, medicijnen, kleding, een doktersconsult, een bril om te lezen, enzovoorts. Dit fonds kan door de diverse posten worden aangesproken.

Nog nodig voor dit project: € 3600

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 3600

Steun project