18.317 Zondagsschoolwerk Guayaquil - € 125 per maand

Elke zondagmorgen komen er ongeveer 60 tot 70 kinderen uit de buurt naar de zondagsschool. Om materiaal te subsidiëren en een kleine versnapering na afloop te kunnen geven, draagt ZGG bij in de kosten. Ook wordt één keer per jaar een week lang een vakantiebijbelclub georganiseerd, waaraan meestal zo’n honderd kinderen meedoen. Ook dit wordt gezamenlijk door de eigen gemeente en ZGG bekostigd.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 1500

Totaal nodig voor project: € 1500

Steun project