18.320 Conferenties gemeente Machala - € 700

Eén keer per jaar gaat de gemeente met leden, belijdeniscatechisanten en enkele trouwe bezoekers en hun familieleden met bezinning op een locatie buiten de stad waar ook recreatie mogelijk is. Daarnaast zijn er soms interkerkelijke ontmoetingen en wordt bij belangstelling een echtparencursus gegeven. De draagkracht van de gemeente is nog laag en daarom draagt de zending bij.

Nog nodig voor dit project: € 800

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 800

Steun project