18.328 Kerkbouw Quevedo - € 150.000 

De zendingsgemeente van Quevedo heeft behoefte aan een eigen kerkgebouw ten behoeve van de eredienst en doordeweekse activiteiten. Voor aankoop van grond en voor de bouw van de kerk is € 150.000 nodig. 

Nog nodig voor dit project: € 150.000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 150.000

Steun project