18.406 Kosten leeszaal - € 300 per maand

Het kerkelijk centrum in Boké is eigendom van het zendingsteam en wordt in de toekomst hopelijk opnieuw gebruikt voor het zendingswerk. De kosten per maand zijn bestemd voor onderhoud, bewaking, verbruik van gas, water en stroom en de vergoeding voor Guineeërs die ervoor zorgen dat het centrum netjes blijft.

Nog nodig voor dit project: € 3600

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 3600

Steun project