18.410 Pacht voor gebruik grond - € 165

In Garama wordt de grond waarop de huizen van de zendingswerkers staan betaald met 5 zakken rijst per jaar.

Nog nodig voor dit project: € 165

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 165

Steun project