18.415 Lectuurwerk - € 1500

In Guinee is weinig leesmateriaal in de lokale talen beschikbaar. Daarom heeft het zendingsteam jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van diverse boekjes en brochures over Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. Het is de wens dat mensen hierdoor worden gestimuleerd in het lezen en ook op die manier toegang krijgen tot (delen van) het Evangelie. De bijdragen aan dit project zijn bedoeld voor het vermenigvuldigen van de materialen en de kosten van de lokale vrijwilligers die meewerken aan het actualiseren van de boekjes.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 1500

Totaal nodig voor project: € 1500

Steun project