18.416 Evangelisatiewerk in Garama - € 75 per maand

Er is een begin gemaakt met het bezoeken van verschillende markten en dorpen voor evangelisatiedoeleinden. Bij de evangelisatiekraam ontmoeten de werkers mensen op hun levensweg. Ook verkopen ze boeken en zijn er Bijbelgedeeltes op SD-kaartjes beschikbaar, in een negental talen die binnen het werkgebied van het team gesproken worden. Transport, materialen en de marktvergunning kosten het nodige geld.

Nog nodig voor dit project: € -950

Opgehaald: 205,56%/€ 1850

Totaal nodig voor project: € 900

Steun project