18.417 Uitdelen kalenders - € 2.500

Een stille evangelist is het… Het team deelt ieder jaar kalenders uit met bijbelteksten in het Frans, maar ook in de lokale talen (Mogofin en Susu) en in Arabisch schrift. Bij het uitdelen kan een praatje aangeknoopt worden, daarna hangen de kalenders in de huizen. Zo is iedere dag een tekst uit Gods Woord zichtbaar.

Nog nodig voor dit project: € 2500

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 2500

Steun project