18.423 Lectuur- en taalwerk Mogofin - € 275 per maand

In Garama is een vertaalteam bezig met het vertalen van bijbelboeken. Dat team bestaat uit twee vertalers, een klankbordgroep, een terugvertaler en verschillende oudere mannen  uit het Mogofingebied  die commentaar geven op de vertaling. Zo kan door het vertaalteam onderzocht worden of de vertaling begrepen wordt. Op deze manier werken zij samen aan de vertaling van de Bijbel, boek voor boek. De vertalers ontvangen van de zending een salaris voor het werk dat zij verrichten.

Nog nodig voor dit project: € 3300

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 3300

Steun project