18.407 Team retreat voor zendingsteam - € 500

Eenmaal per jaar bezint het team zich op een thema dat met het werk en verblijf in Guinee te maken heeft. Om dat ongestoord te kunnen doen, vindt deze bezinning plaats buiten de woonplaatsen van de teamleden.

Nog nodig voor dit project: € 0

Opgehaald: 100%/€ 500

Totaal nodig voor project: € 500

Steun project