18.701 Salarissen evangelisten op nieuwe posten - € 550 per maand

In het NRC-gebied bevinden zich meer dan tachtig evangelisatieposten waarvoor ruim veertig evangelisten actief zijn. Op de nieuwere posten heeft de NRC ook fulltime evangelisten gestationeerd. Deze evangelisten worden voor een belangrijk deel ondersteund vanuit de NRC-gemeenten die hen uitzonden, vaak in natura. Het deputaatschap Evangelisatie van de NRC geeft op deze steun een aanvulling (30% van de kosten), omdat in de aanloopperiode deze nieuwe posten zelf nog geen evangelist kunnen onderhouden.

Nog nodig voor dit project: € 5750

Opgehaald: 12,88%/€ 850

Totaal nodig voor project: € 6600

Steun project