18.704 Vrouwenwerk - € 100 per maand

Vrouwen vervullen een belangrijke rol in de NRC-gemeenten. Vanuit hun positie kunnen zij ook dienstbaar zijn in het bereiken en verzorgen van de meest kwetsbare vrouwen in de Izi-samenleving, zoals de vele weduwen en (aids-)wezen. Door de vrouwen ook meer kennis van de Bijbel te laten opdoen tijdens bijeenkomsten van plaatselijke vrouwenverenigingen, maar ook door hen een belangrijke plaats te bieden in ondersteuning van weduwen en wezen, wil de NRC de vrouwen van de gemeente een eigen plek bieden. ZGG verleent een bijdrage aan het werk van het NRC-deputaatschap voor vrouwenwerk.

Nog nodig voor dit project: € 1200

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 1200

Steun project