18.706 Lectuur- en alfabetiseringswerk - € 350 per maand

In Izi komt, vooral onder de ouderen, nog veel analfabetisme voor. Hierdoor zijn de Bijbel en andere geschriften voor hen beperkt toegankelijk. Er zijn in het verleden heel wat boekjes vertaald in het Izi. Maar ze zijn vaak te moeilijk voor beginnende lezers. Er is een aantal mensen dat goed Izi kan lezen, maar er zijn bijna geen gemiddelde lezers. Met eenvoudige boekjes die er aantrekkelijk uitzien hopen we mensen aan het lezen te krijgen. Het gaat om kleine boekjes met plaatjes over verhalen uit de Bijbel in het Izi. In het Engels staat dezelfde tekst in een iets kleiner lettertype eronder. Ook eenvoudige boekjes met plaatjes en weinig tekst over onderwerpen als gezondheid en dergelijke wil ZGG graag bij de mensen in handen zien. Evangelisten verzorgen dit werk in de plaatsen en gebieden waar zij voorgaan. Zo ontstaat een goede verbinding tussen het alfabetiseringswerk en andere activiteiten van de NRC.
De jongeren leren op school vooral Engels. Engels blijft echter een tweede taal en is doorgaans niet de taal van hun hart. Ze spreken en denken in het Izi, maar kunnen het niet lezen. De kerk wil door dit programma ook in die leemte voorzien, zodat jongeren de Bijbel en andere geschriften gaan lezen in hun moedertaal.

Nog nodig voor dit project: € 3850

Opgehaald: 8,33%/€ 350

Totaal nodig voor project: € 4200

Steun project