18.707 Bijdrage in kosten kerkelijk bureau - € 350 per maand

Evenals de Gereformeerde Gemeenten heeft de NRC een kerkelijk bureau waar de administratie voor de kerk, haar programma’s (deputaatschappen), het kerkelijk archief enzovoorts worden verzorgd. Deze clustering van ondersteunende werkzaamheden is efficiënt want de benodigde kennis, computers en andere faciliteiten worden zo optimaal benut. De programma’s van de NRC betalen voor het werk van het kerkelijk bureau. ZGG geeft een aanvulling daarop om de exploitatie sluitend te kunnen krijgen.

Nog nodig voor dit project: € 4200

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 4200

Steun project