18.505 Theologische kadervorming STTR - € 600 per maand

Op de hogere theologische school (STTR) in Wamena worden predikanten en godsdienstonderwijzers opgeleid. ZGG verleent een bijdrage in de exploitatiekosten van de school. Hierbij valt te denken aan onder andere salarissen van docenten en noodzakelijke ‘kantoorkosten’.

Nog nodig voor dit project: € 8400

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 8400

Steun project