18.506 Vertaalwerk Una-Bijbel - € 1.400 per maand

Op Papoea houdt het echtpaar Kroneman zich specifiek bezig met de begeleiding van het bijbelvertaalwerk in het Una-gebied in het Oostelijk Bergland. De vertaling van het Una Nieuwe Testament is nu afgerond. Men is nu bezig met de vertaling van het Oude Testament. De kosten van dit project betreft de inzet en reiskosten van lokale vertaalteams en uitgave van schriftgedeelten en leesmateriaal.

Nog nodig voor dit project: € 15400

Opgehaald: 8,33%/€ 1400

Totaal nodig voor project: € 16800

Steun project