18.507 Salarissen evangelisten op diverse posten - € 1.200 per maand

De GJRP is zelf ook zendingskerk. Vanuit de gevestigde gemeenten van de GJRP worden evangelisten uitgezonden om in nieuwe gebieden te gaan werken. Ze komen daar terecht in een vreemde omgeving met een andere taal, vaak ver bij hun familie vandaan. Deze evangelisten krijgen een salaris van de GJRP en reizen enkele keren per jaar naar huis en weer terug. Het gaat in totaal om ongeveer dertig evangelisten. ZGG verstrekt voor dit werk steun aan de GJRP.

In het jaar 2019 wordt de opbengst van de Voorjaarsactie ook voor dit doel ingezet. 

Nog nodig voor dit project: € 14400

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 14400

Steun project