Achtergrond

De cyclus van een zendingswerker

Nadat een werker is aangenomen, begint zijn periode bij ZGG. De tijd die daarop volgt, is in te delen in drie verschillende fasen. Welke zijn dit? En hoe biedt ZGG de werker onder steuning in deze periode? De cyclus van een zendingswerker 

Opleidingsperiode

Aan het begin van de opleidingsperiode wordt een opleidingsplan vastgesteld. Dit plan wordt per werker geheel op maat gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de taak die hij op het veld zal gaan uitvoeren en welke relevante opleiding en ervaring hij al heeft opgedaan. Gedurende de opleidingsperiode moet een werker verschillende modules afronden. Meer informatie is te vinden op pagina 32. Naast het volgen van de lessen die grotendeels op het zendingsbureau gegeven worden, moet een werker zich zaken eigen maken door zelfstudie. ZGG probeert te bewaken dat de werker in de dynamische periode van voorbereiding op uitzending ook voldoende rust neemt. Indien een werker gehuwd is en kinderen heeft, is er tijdens het opleidingstraject ook aandacht voor hen.

Veldperiode

Na de opleidingsperiode vindt de uitzending naar het zendingsveld plaats. Een moment waarnaar de werker heeft uitgekeken, maar tegelijk ook tegenop heeft gezien. Aansluitend vertrekt de werker naar het zendingsveld voor taal- en cultuurstudie. Afhankelijk van de taal kan dat één à twee jaar duren. In de meeste gevallen wordt de taal- en cultuurstudie op een andere plaats gevolgd dan waar de werker later gaat wonen. Na afronding van de taalstudie volgt doorgaans de verhuizing naar het werkgebied. ZGG leeft vanuit Nederland met de werkers mee. Moderne communicatiemiddelen leveren daaraan een nuttige bijdrage. Toch kunnen deze middelen daadwerkelijke ontmoetingen niet vervangen. Daarom vindt eens in de twee jaar een visitatiereis plaats. Deputaten bezoeken dan een zendingsveld om zich te informeren over de voortgang van het werk en ook om mee te leven met de werkers en (eventueel) hun gezinnen. Tijdens verlofperiodes zorgt ZGG voor diverse ontmoetingsmomenten met de werker op het zendingsbureau. In gesprekken is aandacht voor het welbevinden. Ook wordt deskundigheidsbevordering aangeboden.

Repatriëringsperiode

Repatriëren betekent terugkeren naar Nederland. Niet voor een verlof, maar voor langere tijd. Soms definitief, soms worden mensen later opnieuw uitgezonden naar het zendingsveld. Repatriëring begint niet als de werker in het vliegtuig stapt. ZGG hecht eraan dat de werker op een juiste wijze afscheid neemt van de mensen tussen wie hij heeft gewoond. Dat is belangrijk voor de werker, maar ook voor de mensen op het zendingsveld. Na terugkeer in Nederland biedt ZGG een proces van debriefing aan. Dat houdt in dat de werker onder professionele begeleiding terugblikt op de tijd die achter ligt. Is bepaalde ondersteuning nodig om eer goed te landen in de Nederlandse context? Ook ontvangt een werker desgewenst loopbaanbegeleiding waarbij onderzocht wordt hoe hij weer een baan in Nederland kan vinden. Meer hierover is te lezen in de brochure Meer dan koffers pakken, te bestellen via de webshop.