Afscheidssymposium

Achter de schermen - de realiteit van zendingswerk

Bovenstaand thema staat centraal tijdens het symposium dat ZGG organiseert ter gelegenheid van het afscheid van Jan van Doleweerd. Vaak wordt in zendingsverhalen verteld wat missionair werkers doen en meemaken. Ze trotseren moeilijkheden om het Evangelie over de grenzen van taal en cultuur aan anderen te verkondigen. Maar wat gebeurt er nog meer achter de schermen? Welke ontdekkingen doen zendingswerkers die over de grens van eigen cultuur het Evangelie doorgeven? Wat leren ze van andere christenen als die vanuit hun eigen gezichtspunt de Bijbel lezen? Waarom heb je andere christenen in de wereld nodig voor beter begrijpen van het Evangelie?

Het symposium wordt met een beperkt publiek gehouden op vrijdag 30 oktober 2020 in de Rehobothkerk in Zeist. Via een livestream op de website van deze gemeente is de bijeenkomst te volgen.

PROGRAMMA
15.00 uur   Welkom en opening
15.15 uur   Symposium-bijdragen
    1. Via alle culturen | Zending als blikopener voor bijbellezers
         door drs. C.J. (Kees) Haak
    2. Met alle heiligen | Zending als onderwijzer van het Evangelie
         door dr. J.H. (Jan) van Doleweerd
    3. Grenzeloos verbonden | De noodzaak van een ontvangend thuisfront
         door drs. J.H.C. (Jan-Kees) Kooijman
16.10 uur    Muzikaal intermezzo
16.30 uur    Reactie | Wat kan ZGG leren van genoemde zaken?
    1. Ds. W. Harinck (zendingsdeputaat)
    2. Nico van Steensel (oud-zendingswerker)
    3. Peter van Olst (oud-zendingswerker)
    4. Dick Kroneman (zendingswerker in Indonesië)
16.50 uur    Presentatie digitale ZGG bibliotheek
17.00 uur    Sluiting door P. Eikelboom (directeur ZGG)

OVER DE SPREKERS
Dr. Jan H. van Doleweerd is missioloog, docent Godsdienst aan Driestar Hogeschool en associate lector PC-GVO voor het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen.

Drs. Cornelis J. Haak is Professor Missiologie aan de Theologische Universiteit ALETHEIA in Indonesië en Assistent Professor (retired) of Missiology, Martyrics & Ecumenics at the Reformed Theological University of the RCN-Lib, Kampen.

Drs. Jan H.C. Kooijman is missioloog en toeruster bij ZGG. Hij volgde Jan van Doleweerd op in deze functie.