Begeleidster vrouwenwerk in Ecuador

Deze zendingswerker bouwt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen aan het werk onder vrouwen in de zendingsgemeenten. De functie is bovenplaatselijk en zowel gericht op de lokale zendingsgemeenten als op de landelijke activiteiten van deze gemeenten.

Doel

De vrouwenwerker is gericht op het ontwikkelen en implementeren van een methode om vrouwen actief te betrekken bij de opbouw van de gemeente en de doorwerking van het Evangelie in gezinnen. Daarvoor begeleidt de vrouwenwerker degenen die actief zijn in het vrouwenwerk binnen de zendingsgemeenten. Het uiteindelijke doel is zelfstandig functioneren van dit werk binnen het te vormen kerkverband. 

Taakinhoud

 • Begeleiden van opzet en uitbouw van vrouwenwerk passend bij de situatie van de zendingsgemeenten 
 • Toerusten van leidinggevenden in het vrouwenwerk 
 • Toerusten van het toekomstig kerkverband op het gebied van selectie en ontwikkeling van identiteitseigen materialen voor vrouwenwerk 
 • Overdragen van trainingsvaardigheden (‘train de trainer’) 
 • Inhoudelijk bijdragen aan plaatselijk vrouwenwerk in samenwerking met leidinggevenden uit de zendingsgemeenten 
 • Verrichten van overige werkzaamheden in overleg met het team 

Vereisten

 • Relevante opleiding op hbo-niveau
 • Breed inzetbaar, met pedagogische en didactische kwaliteiten
 • Kennis van de Spaanse taal of bereidheid om deze te leren
 • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
 • Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen, tact
 • Volharding en geduld

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 30 jaar of ouder. Het betreft een uitzending voor minstens vijf jaar. Standplaats nader te bepalen. 
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. 

Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer drs. P. Eikelboom, (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).