Evangelist in Albanië

In 1994 is ZGG begonnen met zendingswerk in het zuiden van Albanië. Inmiddels werken verschillende plaatsen evangelisten, kinder- en vrouwenwerkers en een theologisch toeruster. Ook Albanese gemeenteleden worden steeds meer bij het werk betrokken. ZGG streeft ernaar om te komen tot een Albanese kerk van gereformeerd belijden. Om dit werk uit te bouwen wordt een evangelist gezocht.

Taakinhoud

  • Het verrichten en uitbouwen van zendings- en evangelisatieactiviteiten met een gemeentestichtend karakter
  • Samen met de andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Albanië

 

Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur theologische opleiding
  • Bereidheid om het Albanees te leren
  • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
  • Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
  • Volharding en geduld

 

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt.
Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. W. Harinck, secretaris (079-5931470). Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.