Evangelist in Albanië

Sinds 1994 is ZGG werkzaam in het zuiden van Albanië. In het stadje Delvinë is een kleine zendingsgemeente ontstaan en in de noordelijker gelegen plaatsen Tepelenë en Durrës worden ook bijeenkomsten gehouden. Daarnaast zijn er evangelisatieactiviteiten onder kinderen, jongeren en vrouwen. Ook Albanese evangelisatiemedewerkers leveren in de zendingsgemeenten hun bijdrage. Vanuit de hoofdstad Tirana wordt theologische toerusting gegeven. ZGG streeft ernaar om te komen tot een Albanese kerk van gereformeerd belijden.

De evangelist krijgt tot taak het werk uit te bouwen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere zendingswerkers. Naast diverse evangelisatieactiviteiten om de mensen van Albanië te bereiken met Gods Woord is de inspanning van de evangelist gericht op het op langere termijn vormen van een gemeente.  

Taakinhoud

  • Het verrichten en uitbouwen van zendings- en evangelisatieactiviteiten met een gemeentestichtend karakter
  • Samen met de andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Albanië 

Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau; theologische opleiding is een pré
  • Bereidheid om Albanees te leren
  • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
  • Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
  • Volharding en geduld 


Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt.

Voor inlichtingen over deze functie of voor open sollicitaties kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).