Evangelist voor Coliah (Guinee)

Sinds de repatriëring in 2010 van een evangelist bestaat er in Coliah een dringende vacature. Coliah is een centrale plaats in het Araponka gebied. We zoeken een zendingswerker die als primaire taak heeft het uitdragen van Gods Woord in Coliah door onder de dorpsbevolking te leven, met hen Gods Woord te delen en lectuur te verspreiden. Deze zendingswerker werkt nauw samen met de kinder- en vrouwenwerkers die ook in Coliah wonen en werken. In Coliah wordt naast Frans het Soso gesproken. Er wordt verder samengewerkt met de door ZGG uitgezonden werkers in Boké en Garama.

Taakinhoud

  • Het opzetten en uitvoeren van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Coliah
  • Samenwerken met de lokale zendingswerkers voor vrouwen- en kinderwerk
  • Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Guinee

 Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau; theologische opleiding (zoals CGO) is een pré
  • Competent om het Frans en de Soso-taal te leren
  • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
  • Gerichtheid op mensen, flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
  • Volharding en geduld

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt.

Voor inlichtingen over deze functie of voor open sollicitaties kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).