Evangelist in Guinee (Garama)

Het zendingswerk in Garama is in 1993 in een eerste ontmoeting begonnen en en gaat onverhinderd voort. Door repatriëring is de functie van evangelist op dit moment onvervuld en zoekt ZGG iemand die deze taak op zich mag nemen. De evangelist in Garama leeft onder de dorpsbevolking en draagt in de contacten Gods Woord uit. Daarbij werkt hij nauw samen met de andere zendingswerkers. In Garama wordt het Mogofin gesproken.

Taakinhoud

  • Het voortzetten en uitvoeren van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Garama
  • Samenwerken met de andere zendingswerkers voor bijbelvertaalwerk, alfabetiserings-, vrouwen- en kinderwerk
  • Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Guinee

 

Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur theologische opleiding
  • Bereidheid om het Frans en het Mogofin te leren
  • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
  • Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
  • Volharding en geduld

 

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt.
Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. W. Harinck, secretaris (030-2000338). Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.