Evangelist voor Garama (Guinee)

Het zendingswerk in Garama is door verschillende evangelisten, vrouwenwerkers en vertaalbegeleiders gediend. Na repatriëring in mei 2018 van familie De Wit is er een dringende vacature. We zoeken een zendingswerker die als primaire taak heeft het uitdragen van Gods Woord in Garama door onder de dorpsbevolking te leven, met hen Gods Woord te delen en lectuur te verspreiden. Deze zendingswerker werkt nauw samen met de andere collega’s in Garama. In Garama wordt naast Frans het lokale Mogofin gesproken. Er wordt verder samengewerkt met de door ZGG uitgezonden werkers in Boké en Coliah.

Taakinhoud

  • Het voortzetten en uitvoeren van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Garama
  • Samenwerken met de andere zendingswerkers voor bijbelvertaalwerk, alfabetiserings-, vrouwen- en kinderwerk
  • Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Guinee

 Vereisten

  • HBO werk- en denkniveau; theologische opleiding (zoals CGO) is een pré
  • Competent om het Frans en de Mogofintaal te leren
  • In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
  • Gerichtheid op mensen, flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
  • Volharding en geduld

 Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt.
Voor inlichtingen over deze functie of voor open sollicitaties kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0166-751338).