Evangelist in Cambodja

We zoeken sollicitanten voor de functie van evangelist in Cambodja.

We zoeken een zendingswerker die als primaire taak heeft het uitdragen van Gods Woord, onder andere door onder de lokale bevolking te leven. In samenwerking met de zendingspredikant en de vrouwen-/kinderwerker zal het werk van deze zendingswerker vorm krijgen. Tijdens en na de taal- en cultuurstudie worden woon- en werkmogelijkheden verder uitgewerkt.

Taakinhoud
- In de eerste termijn doen van taal- en cultuurstudie
- Het verrichten van zendingswerk in samenwerking met andere teamleden
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Cambodja

Vereisten
- HBO werk- en denkniveau; theologische opleiding (zoals CGO)
- Bereidheid en mogelijkheid om het Khmer te leren
- In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
- Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
- Volharding, creativiteit en geduld

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. Voor inlichtingen over deze functies of voor open sollicitaties kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).